Har du en långsam webbsida - så här gör du

by Peter Ingman - 24/09/2019 - 20:39

Några snabba knep för att få nedladdningstiden att bli kortare

Vi brukar prata om främst två bovar. Antingen så har du fyllt på med för många “script/algoritmer” som ska inhämta data eller så finns det för många grafiska element på sidan.

Vårt främsta tips när det gäller antal script, tilläggsprogram och API kopplingar så är det att använda Googles rekommendationer samt lägga merparten av alla script, taggar, pixlar osv i Google Tag manager (kallas även GTM)

Grafiska element

Enligt Insta ska du först titta på vilket rörligt material du erbjuder och sedan på vilka bilder som ni använder:

According to HTTP Archive, as of November 2018, images make up on average 21% of a total webpage’s weight. So when it comes to optimizing your WordPress site, after video content, images are by far the first place you should start! Images make up on average 21% of a web page's overall weight. 😮 Optimize them!

 

Merparten av alla webbsidor idag har ett filformat som är ålderdomligt. Nya varianter av JPG och PNG stöds inte av alla browsers men av de viktigaste, Chrome och Safari. Spara bilder i JPEG XR eller WebP. JPG används när det är mycket färg i bilden och PNG är bäst för enkla bilder, tex illustrationer. GIF ska användas ganska sparsmakat och mest till små roliga animationer och liknande.

Tags, Pixlar och Script

3 konkreta tips gällande detta. Alltför många olika typer av script i den underliggande koden gör att webbsidan laddar långsamt. Det blir helt enkelt för många anrop fram och tillbaka (requests). 

  1. Begränsa vilka sidor som de olika scripten (taggarna) används på (fire). 

Följ stegen i den bifogade artikeln hur du kan använda GTM för att åstadkomma detta. 

“create a trigger that only fires on your desired pages”

  1. Pausa de taggar som du inte behöver för tillfället – görs numera enkelt i GTA
  2. Använd inställningarna till att fördröja när taggarna används. Ofta efter en viss tid har gått eller när användaren går nedåt på webbsidan.

 

Läs mer om hur du kan använda GTM för att optimera snabbheten.