Hur gör du innehåll som blir delat

by Peter Ingman - 13/05/2019 - 21:27

Det finns verktyg som berättar vilket innehåll som trendar eller som engagerar sina målgrupper bäst. Använder du dem?

Inom 2BP och Zenia använder vi främst vårt eget som bygger på ContentGem men vi gillar även Buzzsumo skarpt. Det viktigaste när man ska skapa innehåll som blir delat är att …. det är relevant. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara av kvalitet och i många fall inte ens underbyggt med fakta genom research. Här har du elementen som är viktigast (i enlighet med Buzzsumos statistik)

  1. Långa format får fler sociala delningar
  2. Inkludera åtminstone en bild i artikeln
  3. Innehåll som skapar avund eller skratt (kan B2B använda mer humor)Popular Emotions
  4. Listor och Infographics fortfarande bland de mest delade innehållstyperna
  5. 10-listorna mest populära
  6. Ange tydligt avsändaren i början och en “bio” i slutet av en post för att skapa trygghet
  7. Få en influenser/expert att vara med i innehållet alternativt dela det
  8. Återanvänd bra innehåll 
  9. Bästa dagen att publicera är tisdagar
  10. Credda andra i posten – läs här hur upptagna vi är med att bli sedda

 

Läs hela genomgången som OkDork har sammanställt tack vare deras nära samarbete med Buzzsumo: