Vad är skillnaden på Performance Marketing och Growth Hacking?

by Peter Ingman - 23/03/2019 - 10:37

Många tror att Performance Marketing bara handlar om en alternativ metod att betala för annonsering. Istället för att betala ett fast pris så bestämmer man vilket nyckeltal man är villig att betala för (CPM, CPC, CPL osv). Det håller på att växa fram en annan definition av Performance Marketing som bygger på att använda analys och arbeta datadrivet för att förstå vilka målgrupper som är mest intressanta att vända sig emot. Detta är en bottom-up modell där istället för att fokusera på hur man genererar trafik, istället börjar med att undersöka var ens viktiga ambassadörer kommer ifrån. Sen arbetar man sig upp i “funneln” (tratten, säljcykeln etc) för att förstå var man kan hitta fler och omvända dem till kunder.

Här är en bra och tydlig artikel som ger en bra bild av vad Performance Marketing är (eller borde vara), framförallt i förhållande till Varumärkesannonsering istället för den givna motsatsen, ett fast annonspris: