10 steg som ny marknadschef

by Peter Ingman - 28/01/2019 - 15:57

Del II – när du vet ditt nuläge så är det dags att hitta önskat läge 

Först efter de första 7 punkterna som du läste om här, och som gjorde att du kunde kartlägga ditt befintliga läge så kan vi börja med att få till ett förbättrat marknadsarbete. 

 1. Göra en marknadsplan utifrån en OKR* driven process
 2. Bestäm er data strategi vilket innefattar vilket OMTM** (Only Metric That Matters*) ni är ute efter. Följ några av de absolut mest relevanta nyckeltalen för er, det mest relevanta kallas av en del för North Star Metric för att peka på behovet av fokus. Det kan vara trafik, aktiva användare, intäkter osv men det ska samspela med hela tjänstens raison-d-étre.
 3. Kommunicera bolagets Story och Purpose/Why tillsammans med CEO
 4. Utveckla och lokalisera strategier med även operativa åtgärder som visat sig redan vara effektiva i att stödja de uppsatta målen (do more with what works and do less with stuff that do not yet work)
 5. Stärka bolagets varumärke och dess spridning genom nya kanaler, nya partners och nya samarbeten. 
 6. Kom igång med en redaktionell planering. Vad har vi för nuvarande resurser och innehåll, vad går att återanvända och vad behöver vi skapa nytt. Kallas ibland för Content Audit.
 7. Sätta upp ett “crossfunctional” team med rätt färdigheter och bra sammansättning, samt sätta dem i ett rum. Kalla dem vad du vill, men de är ett Growth Team och arbetar främst med organisk tillväxt
 8. Se till att hela ledningsgruppen skyddar teamet mot onödiga “blockers”, en sådan enkel sak som att ha tillgång till och rätt att använda kreditkort kan vara helt nödvändig
 9. Göra det möjligt för ledningsgrupp och idealt hela företaget att följa framgångar och misslyckade åtgärder. Gärna fira när någon/några har försökt att testa oväntade saker som sedan inte visade sig fungera (success- och failboards)
 10. Skapa incitament för att fira framgång

*OKR

Objectives and Key Results (OKR) is a popular leadership process for setting, communicating and monitoring quarterly goals and results in organizations. The goal of OKRs is to connect company, team and personal objectives in a hierarchical way to measurable results, making all employees work together in one unified direction.

 

**OMTM – now with fancy slides

Josh Elmans på Greylock har en teori att det mest centrala för en verksamhet är att veta vad ens tjänst och produkt är tänkt att användas till (purpose) och sedan undersöka löpande vad den faktiskt används till (core action) och hur ofta (cycle).

  Are people using your product? Are they using it how you expect (i.e performing the core action)? And, are they performing the core action at the frequency you expect? Great article by Josh Elman, Greylock Partners

   

  Till detta arbete tillkommer ofta ett stort antal mer eller mindre relevanta nyckeltal att hålla ordning på. Dessa skiljer sig givetvis i förhållande till just din verksamhet och det är dags att sätta sig ner med ledningsgruppen och bestämma vad ni siktar på. Ett annat liknande begrepp som används är The North Star Metric (NSM). Exempel som GROW ger: 

  • Airbnb: Hur många boendenätter som är bokade
  • Facebook: Dagligt aktiva användare (DAU)
  • Quora: Antal frågor som en användare besvarar
  • WhatsApp: Antal meddelanden som en användare skickar
  • Paradox Interactive: Total speltid per spel
  • H&M: Belopp konsumerat under en viss tidsperiod

  Företaget GROW startades av Rob Nelson (growth hacker) för att tillgodose scale-up bolags behov av bättre Business Intelligence och process för att bli en datadriven verksamhet. 

   

   

   Om du tycker att jag har missat någon central åtgärd och du kommenterar med denna i “Kommentarer” nedan så ser jag till att du får 15% på vår nästa utbildning för en i ditt team.