Hur jag som VD skulle utmana en ny marknadschef

by Peter Ingman - 22/01/2019 - 13:36

Vilka krav bör en VD eller en CRO/CMO ställa på en ny resurs?

Det här vill jag höra. “-Om jag får jobbet så lovar jag att…”

Här är 8 bra första åtgärder att lova ledningen att du sätter igång med omedelbart (bör ta max 4 veckor i en medelstor organisation):

 1. Prata med teamet, individuellt och i grupp. Vad vill man åstadkomma och vad känner man saknas i det nuvarande arbetet. Genomföra en People Test Team undersökning*
 2. Identifiera vilka kompetenser som finns tillgängliga, hur man arbetar i dagsläget samt genomsnittlig måluppfyllnad. Göra en färdighetsanalys på teamet (Skill Set Analysis)
 3. Kartlägga byråer, konsulter, nuvarande system och verktyg som redan används i marknadsprocessen (och vad ni betalar för dessa samt kontraktsperioder). Jag kallar detta för Marketing Due Diligence.
 4. Undersöka i vilken grad marknadsorganisationen samarbetar med övriga enheter i bolaget genom en kvalitativ men även kvantitativ undersökning (räcker med SurveyMonkey eller liknande)
 5.  Identifiera och mäta bolagets varumärke – kallas också för Brand Audit (brand awareness och brand equity) – du kommer långt med Google Analytics och Facebook Insights men även SimilarWeb, SEMRush och Moz är enkla, billiga och snabba verktyg för att få en första känsla för hur marknaden ser på er. OBS – det behövs inte en byrå som berättar detta för er just nu men kanske senare.
 6. Ställa krav på ledningen att det finns en tydlig beskrivning av Product Market Fit (PMF). T ex kan man använda Brian Balfours Trifecta Approach som lika väl kan användas av ett nytt företag som av ett äldre företag där man kanske känner sig otrygg om man fortfarande levererar det kunderna efterfrågar. Om andelen avhopp (churn) blir allt större kan det vara läge med en undersökning. Många större bolag arbetar med NPS som är ett sätt att analysera sin befintliga kundstock. 
 7. Göra en kundsegmentanalys – för att förstå vilka som är betalande kunder och varför. Behöver inte vara konstigare än att ladda ner hela CRM systemet i en excelfil och göra pivottabeller och grafer. Nedan ett bra exempel på en mall för en “persona” av Xtensio.

 

Hur jag som VD skulle utmana en ny marknadschef

 

8. Teckna ner respektive segments kundresa – använd gärna “personas” i arbetet eftersom kundresan ofta ser olika ut beroende på segment. Redaktionen gillar verktyget Autopilot. En del kallar arbetet med att tratta ner intressenter till lojala kunder för Funnel Marketing. En bra genomlysande åtgärdslista finns i Dave McClures s k Pirate Funnel (AAARRR). 

Specifika resurser till arbetet

*Sätta ihop ett högfunktionellt marknadsteam – People Test Team

People Test Team är ett teamverktyg för sammansättning och utveckling av High Performance Teams. Verktyget kan användas vid skapande/uppstart av nya team och till att få existerande team att fungera optimalt inom givna ramar.

 

Kartläggning av Kundresan (Customer Journey)

Om du känner dig osäker på hur du ska arbeta för att göra en kartläggning av kundresan så har du nytta av den här artikeln.

 

 

 

 

 

Artikel om hur du kan tänka när du vill mäta styrkan av ditt varumärke

 

En bra videoutbildning från LinkedIn på hur du kan göra en Brand Audit

 

 

 • Components of branding
 • Creating a brand strategy
 • Conducting a brand audit
 • Crafting your vision statement and selling position
 • Evaluating brand visuals, colors, and language
 • Enhancing brand touchpoints
 • Measuring brand loyalty and equity